Standard side

  

Healing er en behandlingsform

som stimulerer vår selvhelbredende evne

 

Følelser, Tanker, Opplevelser - kroppen glemmer aldri. Noen ganger trenger kropp og sjel hjelp til å reparere slike sår. Når blokkeringer blir reparert, forsvinner også ofte fysiske og psykiske smerter og ubehag. Jeg setter fokus på å nå inn til hjertet og sjelen.  

 

 

Healing er en helhetlig behandlingsform som har vært praktisert i alle kjente kulturer siden førhistorisk tid. Den har også hatt en sentral plass i norsk folkemedisin. 

 

Ordet healing kommer fra healan (anglosaksisk), og betyr å kurere, å gjenopprette helhet. 

En healer er en person som har en naturlig evne til å formidle en energi eller vitalkraft som kan fremme et levende vesens indre balanse og helbredelsesprosess. 

 

Healing går utpå å rense og helbrede energisystemet, sånn at livet kan utfolde seg etter NUET og ikke etter fortidens påvirkninger. Man løser opp blokkeringer og høyner energien for å skape balanse og naturlig flyt. 

 

Gjennom ulike energiteknikker forløses følelsesmessige sår og styrke selvfølelsen. Jeg ser og kjenner blokkeringer, og Ofte oppfatter jeg bakgrunnen til disse blokkeringene og sammenhenger. 

 

 

 Når man gir slipp på det gamle som ikke lenger ganger oss lengre,

beveger man seg lettere fremover 

Man lar seg lettere flyte med

i Livets Elv

Kanskje til og med i riktig retning av hva som er

Ditt Høyeste ønske, dine Drømmer og

Ditt Sanne Jeg 

 

 

Årsaker til redusert energiflyt

 

Som ett hvilket som helst elektrisk apparat, må det være fri flyt i hele systemet.. der det stopper opp - dit går ofte den healende energien. Grunnene er mange til at det kan være blokkeringer, du trenger ikke engang være klar over det selv. Men Ditt Høyere Selv vet.

 

Det kan være mange årsaker til det, og er som oftest sammensatte. Fysiske skader, infeksjoner, forgiftning Kan være årsaker. I tillegg ubearbeide følelser, opplevelser, traumer, negative tanker om seg selv eller andre og til livet, kan alle gi fysiske og psykiske symptomer og smerter. 

 

Det finnes nå store mengder forskning på, som er basert på den strengeste vitenskapelige protokoll, at også følelsene våre, graden av optimisme, helse, graden av angst eller depresjon, samt hvorvidt vi ser frem til til vår egen fremtid, direkte påvirkes inn til underbevisstheten. Underbevisstheten styrer ca 95 % av alt vi sier, tenker og gjør. 

 

For eksempel skriver lege Anna Luise Kirkengen i boken sin " Hvordan krenkede barn blir syke voksne" om flere eksempler på dette, og hvordan dette påvirker oss både fysisk og psykisk. 

I dagens samfunn opplever vi at mange blir syke av blant annet stress. Og kravene til dagens menneske er ikke få.. man føler seg ofte "ikke god nok". Tankene om oss selv er ofte basert på frykt og bekymringer. Frykt for ikke å være god nok, frykt for økonomi, frykt for ulykker, osv, osv. Tanker og ord påvirker oss - Vi blir hva vi tenker

  

Man kan aldri få for mye healing. Og Man får ikke mer enn man tåler...

Den fysiske kroppen må "henge med" i energiforandringene som skjer.

 Barn og dyr mottar lettere healing, de har ingen motforestillinger men er nøytrale. Voksne mennesker har ofte tro og innstillinger, som kan virke som psykologiske sperrer.

 

 Mitt høyeste ønske er å

bidra til hjertefred,

bidra til å leve ut vårt potensiale,

bidra til å leve i tillit, frihet og i egen kraft

 LEVE HER OG NÅ (og ikke i fortid..)

Healing virker både fysisk og psykisk også hos dyr

 Dette er noe av det jeg kan hjelpe med;

 

-Energi kanalisering

- healing og fjernhealing av mennesker og dyr.

-Veiledning/Reading; Finne deg selv, din styrke, egenskaper, fred..

-Energi balansering av hus og steder.

-Kommunikasjon med dyr.

Dyr trenger også hjelp til å komme videre, bli sett og hørt.

-Kurs/workshops  - meditasjoner, kurs/foredrag med ulike temaer; f.eks. hvordan bryte barrierer, begrensninger, leve Her & Nå, finne Deg selv, finne Din Styrke og Kraft, osv.