Åse Helene

   -først og fremst ett medmenneske


Klarsynt, klarfølt og intuitiv healer, transformator 

og Intuitiv Åndelig veileder 

Sterk intuisjon til mennesker og dyr


     
For meg er det viktig å knytte dette
jordiske livet, i vår fysiske form og
med vår materielle hverdag, 
sammen med det åndelige,
mitt høyere selv og min sjel.
  

       
Healing stimulerer vår egen evne til selvhelbredelse
 
Healing er en helhetlig orientert prosess, der målet er å hjelpe til å bedre helse og livskvalitet, så vel fysisk, psykisk som åndelig

Healing balanserer energisystemet, slik at livet kan utfolde seg etter NUET