Åse Helene

   -først og fremst ett medmenneske 

Klarsynt, klarfølt og intuitiv healer, transformator 

og Intuitiv Åndelig veileder 

Sterk intuisjon til mennesker og dyr 

       
Healing stimulerer vår egen evne til selvhelbredelse og kan lindre smerter, dempe plager og symptomer samt løse opp i blokkeringer som har sitt opphav i fysiske, emosjonelle eller mentale utfordringer.
 
Healing er en helhetlig orientert prosess, der målet er å hjelpe til å bedre helse og livskvalitet, så vel fysisk, psykisk som åndelig

Healing balanserer energisystemet, slik at livet kan utfolde seg etter NUET  
og du får hjelp av din sjel til å bringe frem det som er klart for å transformeres. Årsakene til plagene blir ofte mer tydelige, slik at du kan jobbe videre i din prosessen mot selvutfoldelse 


     
For meg er det viktig å knytte dette
jordiske livet, i vår fysiske form og
med vår materielle hverdag, 
sammen med det åndelige,
mitt høyere selv og min sjel.